LYRICS: Brymo – Bá’núsọ


LYRICS Brymo – Bá’núsọ, Lyrics for Bá’núsọ by 

{Verse 1 – Brymo}
Abéré á lo
Abéré á lo
K’ó nà okùn ó tó dí ò
A ò ní dé bá won
A ò ní dé bá won
Ení bá ní a máà de ò

Loading...

{Chorus – Brymo}
Bá’núso
Bá’núso
Má b’enìyan só
Bá’núso
Bá’núso
Má b’enìyan só

{Verse 2 – Brymo}
Omijé á gbe
Omijé á gbe
Ìbànújé á dèrin ò
Eniafé
Eniafé lamò o
A ò mo’ni tó fé ni ò

{Chorus – Brymo}
Bá’núso
Bá’núso
Má b’enìyan só
Bá’núso
Bá’núso
Má b’enìyan só

{Verse 3 – Brymo}
Ení bá ma b’ésù jeun
Síbíi rè á gùn gan
Eni ò mò áù
Ówá jeé
Òsèlú mà ló layé ò

{Chorus – Brymo}
Bá’núso
Bá’núso
Má b’enìyan só
Bá’núso
Bá’núso
Má b’enìyan só

{Verse 4 – Brymo}
Èyin ará
Ewá gbó òò
Òrò kan se ùrùn ùrùn nínú iii
Sé kín só
Kín só
Ká bá’núso

{Chorus/Outro – Brymo}
Bá’núso
N’òní b’enìyan só
Bá’núso
Bá’núso
Má b’enìyan só
Bá’núso
Bá’núso
Má b’enìyan só

Drop Your Comments Here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

x
x