LYRICS: Brymo – Olúmọ

Lyrics for Olúmọ by 

Mò n lọ sáké mo fẹ́ lọ rọ́jọ̀gbọ́n o
Mò n lọ sábéòkúta mo fé lọ rí
Ọmọ ṣóyínká
Oṣóyinká ooooo
Oṣóyinká
Oṣóyinká ooooo

Bẹ lọ sówu
Bẹ bá rárẹ̀mú o
Bẹ bá rí bába Ìyábọ̀, ẹ bá mi ki
Ẹbọra òwu
Ẹbọra òwu ooooo
Ẹbọra òwu, eh
Ẹbọra òwu ooooo

Bẹ lọ sábẹ́òkúta ìlú olúmọ
Bẹ bá ráláké ẹ bá mi ki

For Advert Placement, Music & Video Promotion On This Site Contact: Morenaija@gmail.com

Oya Drop Your Comments Here

x
x