LYRICS: Brymo – Bá’núsọ

LYRICS Brymo – Bá’núsọ, Lyrics for Bá’núsọ by 

{Verse 1 – Brymo}
Abéré á lo
Abéré á lo
K’ó nà okùn ó dí ò
A ò ní dé bá won
A ò ní dé bá won
Ení bá ní a máà de ò

{Chorus – Brymo}
Bá’núso
Bá’núso
Má b’enìyan só
Bá’núso
Bá’núso
Má b’enìyan só

{Verse 2 – Brymo}
Omijé á gbe
Omijé á gbe
Ìbànújé á dèrin ò
Eniafé
Eniafé lamò o
A ò mo’ni tó fé ni ò

{Chorus – Brymo}
Bá’núso
Bá’núso
Má b’enìyan só
Bá’núso
Bá’núso
Má b’enìyan só

{Verse 3 – Brymo}
Ení bá ma b’ésù jeun
Síbíi rè á gùn gan
Eni ò mò áù
Ówá jeé
Òsèlú mà ló layé ò

{Chorus – Brymo}
Bá’núso
Bá’núso
Má b’enìyan só
Bá’núso
Bá’núso
Má b’enìyan só

{Verse 4 – Brymo}
Èyin ará
Ewá gbó òò
Òrò kan se ùrùn ùrùn nínú iii
Sé kín só
Kín só
Ká bá’núso

{Chorus/Outro – Brymo}
Bá’núso
N’òní b’enìyan só
Bá’núso
Bá’núso
Má b’enìyan só
Bá’núso
Bá’núso
Má b’enìyan só

For Advert Placement, Music & Video Promotion On This Site Contact: Morenaija@gmail.com

Oya Drop Your Comments Here

x
x